Livspartner
Responsibility

Sette av dedikert tid til den andre

Å føle seg nedprioritert er ikke en god følelse og man kan begynne å tvile på om partneren er like dedikert, elsker like høyt eller har de samme behovene.

Følelsen kan ofte vises i et parforhold dersom:

  • Tid er en knapphet
  • Man har ulik tilknytningsstil
  • Den ene har en livsstilsjobb- eller interesse, og er lite tilgjengelig for sin partner

Å være bevisst på denne dynamikken er viktig. Det er også viktig at man forteller om sine behov så den andre parten kan få en forståelse for dette. 

Konstruktive samtaler hvor man forsøker å forstå hverandre kan bidra til at partneren selv innser at det må gjøres justeringer og selv velger å prioritere partneren sin høyere.
Sette av dedikert tid til hverandre kan bidra til at man føler seg prioritert.