Individ
Responsibility

Egen lykke

Du (og ingen andre) har ansvaret for din egen lykke. Hvis du ikke tar dette ansvaret selv, er sannsynligheten liten for at du vil være og forbli lykkelig over tid.