Livspartner
Responsibility

Lytte til og forsøke å forstå partnerens problemer og bekymringer