Livspartner
Responsibility

Være tilgjengelig for den andre