Livspartner
Responsibility

Forsøke å forstå den andres perspektiv