Individ
Responsibility

Praktisere takknemlighet

Oppsummere hva som har skjedd som har vært bra/jeg er takknemlig for.