Role

Pensjonist

Nyte livet. Utnytte og dele av ens erfaring, kunnskap og kapasitet.

Copy to your organization

Korrigere for det som vanligvis faller bort når man slutter å jobbe

Ta stilling til og planlegge for hvordan vil du håndtere bortfall av

 • Inntekt
 • Sosialt miljø
 • Tilhørighet
 • Anerkjennelse
 • Meningsfylt bidrag til verden og andre folks liv (verdiskapning)
 • Gjøre nytte for seg
 • Purpose/mening
 • Status/identitet (hvis relevant)
Utnytte mulighetene som kommer til når man pensjonerer seg
 • Mer tid
 • Færre forpliktelser
 • Økt fleksibilitet
Forbli relevant

Konkurransesituasjonen som arbeidslivet er tvinger oss til å holde oss oppdatert og forbli relevante for å ikke bli akterseilt.

Når arbeidet opphører er ikke denne driveren tilstede på samme måte, og det kan derfor være lett å hvile på laurbærene av eksisterende kompetanse og erfaringer.

Å holde seg relevant har imidlertid ikke bare gevinster i en arbeidssituasjon, det har også  sosiale gevinster, spesielt dersom man sosialiserer med mennesker yngre enn seg selv.

Dersom man ikke prioriterer å holde seg relevant risikerer man å bli ansett som "out out touch", med de konsekvensene det har for folks motivasjon til å lytte til og ta til seg dine synspunkter.