Skillset

Feire/anerkjenne

Bidra til at folk føler seg sett og verdsatt. Skape stolthet og motivasjon. Løfte opp og dele prestasjoner.

‘The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.’ Oprah Winfrey

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Jeg vet hva som menes med anerkjennelse

Anerkjennelse refererer til handlingen eller prosessen med å gi positiv oppmerksomhet, respekt, verdi eller kreditt til noen eller noe for deres prestasjoner, egenskaper, bidrag eller eksistens. Det innebærer å anerkjenne noen for deres innsats, talenter eller gode gjerninger, og det kan ha en betydelig innvirkning på menneskers følelse av egenverd, selvtillit og motivasjon.

Anerkjennelse kan ta mange former, inkludert verbale uttrykk som komplimenter, takk eller lovord, samt mer konkrete handlinger som priser, utmerkelser, forfremmelser eller oppmerksomhet for en persons bidrag eller innsats. Det er en grunnleggende menneskelig behov å bli anerkjent og verdsatt av andre, da dette bidrar til å styrke mellommenneskelige forhold og skape en positiv atmosfære i samfunn og organisasjoner.

I tillegg til individuell anerkjennelse, spiller samfunnsmessig anerkjennelse en viktig rolle i å fremme likestilling og rettferdighet. Dette kan omfatte anerkjennelse av ulike identiteter, kulturer, perspektiver og rettigheter for å sikre at alle individer og grupper blir respektert og verdsatt i samfunnet.

Jeg vet hva slags anerkjennelse folk setter pris på

Folk setter mest pris på anerkjennelse som signaliserer en evne til å se og forstå det de opplever som unikt ved seg dem selv, deres bidrag og prioriteringer. Hva konkret dette innebærer vil variere fra person til person.

Jeg vet hvordan intrinsisk og ekstrinsisk motivasjon påvirker hvordan folk ønsker og setter pris på anerkjennelse

Forskjellene mellom intrinsisk og ekstrinsisk motivasjon kan påvirke hvordan folk ønsker og setter pris på anerkjennelse.

La oss se nærmere på begge motivasjonstypene og hvordan de kan påvirke anerkjennelsespreferanser:

 1. Intrinsisk motivasjon: Dette refererer til motivasjon som kommer fra indre glede, interesse og tilfredshet med en aktivitet eller oppgave. Personer med intrinsisk motivasjon gjør noe fordi de finner det meningsfullt og givende i seg selv, og de søker ikke nødvendigvis ytre belønninger. For disse menneskene kan anerkjennelse i form av å bli anerkjent for sin innsats, få positiv tilbakemelding på kvaliteten av deres arbeid eller bli inkludert i diskusjoner og beslutninger være veldig verdifullt. De setter pris på anerkjennelse som bekrefter deres personlige vekst, interesser og prestasjoner.

 2. Ekstrinsisk motivasjon: Dette innebærer at motivasjonen kommer fra ytre belønninger eller konsekvenser, som penger, ros, forfremmelser eller frykt for straff. Personer med ekstrinsisk motivasjon kan sette pris på anerkjennelse som gir dem materielle fordeler, status eller synlighet. De kan verdsette formell anerkjennelse som belønninger, utmerkelser eller forfremmelser som gir dem eksterne indikatorer på suksess og prestasjon.

Det er viktig å merke seg at folk sjelden er helt intrinsisk eller ekstrinsisk motivert; det er ofte en kombinasjon av begge i ulike grad. Noen mennesker kan være intrinsisk motiverte når det gjelder visse aktiviteter, mens de er ekstrinsisk motiverte for andre.

Når du ønsker å gi anerkjennelse til noen, er det viktig å være oppmerksom på hva som motiverer dem og tilpasse anerkjennelsen deretter. For noen vil en personlig samtale om hvor mye de har lært og vokst (intrinsisk anerkjennelse) være mer meningsfullt enn en offentlig pris (ekstrinsisk anerkjennelse). For andre kan en konkret belønning (ekstrinsisk anerkjennelse) være en fin måte å vise anerkjennelse på. Å forstå og tilpasse anerkjennelsen til individuelle preferanser og motivasjonsfaktorer kan bidra til å gjøre det mer meningsfullt og effektivt.

Jeg leser tilbake de positive konsekvensene av det jeg anerkjenner

God anerkjennelse handler om å demonstrere at man forstår verdien av innsatsen noen har lagt ned.

En måte å gjøre dette på er å lese tilbake de positive konsekvensene av det som anerkjennes.

Eksempelvis: "Nå som du har plantet disse blomstene så blir det enda hyggeligere å ha gjester her." eller "Nå som du har ryddet opp i denne saken så slipper vi å fortsette å bruke tid, penger og frustrasjon på dette problemet i fremtiden."

Jeg er ikke en medgangssupporter

Å være en medgangssupporter vil si å kunne støtte oppom en person/et lag/et initiativ når noe går bra.

Jeg er ikke en dream crusher

Definition of a Dream-Crusher: A person who attempts to discourage or stands in the way of someone else pursuing their dream.

Jeg kjenner til forskjellige anerkjennelsdimensjoner 31

Anerkjennelsesdimensjoner er de forskjellige dimensjonene ved en persons eller deres innsats som man kan anerkjenne.

Eks.

 • Kreativitet
 • Idé
 • Problemløsning
 • Idé-validering

Eks.

 • Noens bidrag til noe som skaper verdi
 • Noens bidrag til noe som oppleves nyttig
 • Noens bidrag noe som er behagelig å se på

Eksempelvis

 • Noens intellektuelle åpenhet
 • Noens evne til å jobbe med og adressere egne frykter, svakheter og utviklingspotensiale

Eksempelvis:

 • Hvor godt noen behandler eller leder andre
 • Hvor godt noen behandler eller leder seg selv

Hvordan noen har gått frem.

Hvordan de velger å disponere tid og ressurser.

Innsatsen noen har lagt ned.

Eksempelvis:

 • Måloppnåelse
 • Prestasjon utover forventning
 • En "imponerende" handling

Eks.

 • Makt
 • Autoritet
 • Social standing

Eks.

 • Klær
 • Hårklipp

Hva noen ønsket/forsøkte å få til.

Eksempelvis:

 • Oppgaveløsning
 • Ivaretagelse av ansvar

Evnen til å opprettholde og gjennomføre oppgaver over lengre tid eller i fravær av motivasjon.

Evnen til å forstå og bry seg om andres følelser, perspektiver og behov.

Evnen til å arbeide effektivt med andre, bidra til teamarbeid og oppnå felles mål.

Introduksjon av nye ideer, metoder eller tilnærminger som fører til positive endringer.

Evnen til å inspirere, veilede og påvirke andre for å oppnå mål.

Evnen til å formidle tanker, ideer og informasjon på en klar, effektiv og engasjerende måte.

Evnen til å tilpasse seg endrede situasjoner, krav og omstendigheter.

Evnen til å arbeide vedvarende og rolig gjennom utfordrende eller langvarige oppgaver.

Forståelse av ens egne styrker, svakheter, verdier og mål.

Opptreden i tråd med moralske prinsipper og ansvarlige handlinger.

Evnen til å håndtere motgang, stress og usikkerhet på en konstruktiv måte.

Kontinuerlig streben etter å utvide kunnskap, ferdigheter og erfaringer.

Engasjement for bærekraft og miljøhensyn i handlinger og beslutninger.

Bidrag til samfunnet gjennom frivillig arbeid, veldedighet eller andre former for samfunnsdeltakelse.

Evnen til å vurdere informasjon, utfordre ideer og ta veloverveide beslutninger.

Vilje til å tilpasse seg endringer, akseptere ulike synspunkter og omfavne mangfold.

Evnen til å bringe glede og letthet til situasjoner gjennom humor og positivitet.


Roles

Arbeid Ledelse

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap