Skillset

Prosjektbevissthet

Unngå å starte opp/forplikte seg til for mange ting samtidig. Unngå å trekke ressurser vekk fra prioriterte mål. Samarbeide bedre med andre prosjektmedlemmer. Gjøre informasjon om prosjektstatus enklere tilgjengelig. Forbedre sporbarheten for andre på hva som har blitt gjort og hvor det har blitt lagt. Bli mer oppmerksom på hvilke prosjekter du bør og ikke bør involvere deg i.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Få ting gjort , Selvledelse

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med et prosjekt

Et prosjekt er et sett med arbeidsoppgaver som tilfredsstiller en eller flere av følgende kriterier:

 • Flere personer skal bidra til eller er interessert i utfallet av arbeidsoppgavene
 • Arbeidsoppgavene strekker seg over en lengre periode
 • Arbeidsoppgavene må være ferdigstilt innen en gitt tidsfrist
Jeg vet hva som menes med prosjektbevissthet

Prosjektbevisshet er evnen til å se arbeidet man er fokusert på i sammenheng med et overordnet prosjekt, og dette prosjektets påvirkning på overordnede mål.

Jeg kan gjenkjenne indikasjonene på lav prosjektbevissthet i et team

Følgende kjennetegn kan være en indikasjon på at et team har lav prosjektbevissthet:

 • Nye prosjekter/initiativer startes opp uten at de allerede påbegynte prosjektene ferdigstilles
 • Mange prosjekter løper i parallell
 • Team-medlemmene forventes ikke å aktivt nyttegjør en sentralisert kommunikasjonsplattform hvor teamet kan formidle og oppsøke status på prosjektet og enkeltoppgaver
 • Nye prosjekter startes opp uten at man har vurdert eller må svare for hvordan prosjektet er ment å påvirke overordnede mål, nøkkelindikatorer eller ivaretagelse av nøkkelansvar
 • Må man avholde møter eller intervjue hver enkelt person for å kartlegge hva som er status på det overordnede prosjektet
 • Folk blir frustrerte fordi de ikke har informasjonen de trenger for å holde oversikt eller rapportere på prosjektstatus til interessenter
 • Det er vanskelig og tidkrevende å nøste opp i hva som har blitt gjort av hvem og hvordan
 • Team-ledere involverer seg i stor grad i oppgaveløsningen av operative prosjekter
Jeg har en solid prosjektbevissthet 10

Noen er kun oppmerksomme på at noe er et prosjekt dersom oppdragsgiver er en kunde (kundeprosjekter), og er mindre oppmerksomme på at noe er et prosjekt dersom oppdragsgiveren er egen organisasjon (interne prosjekter).

Det er vanlig at folk setter i gang med nye arbeidsoppgaver, uten bevissthet om at de med det også har igangsatt en nytt prosjekt.

Noen ganger skyldes dette lav prosjektbevissthet generelt, mens andre ganger kan det være mindre arbeidsoppgaver som utvikler seg til å bli et prosjekt (uten at man registrerer at dette har skjedd).

Det er vanlig for folk å tenke på oppgaver de er tildelt som å tilhøre listen "mine oppgaver", fremfor å se de i sammenheng med prosjektet de tilhører.

Dette gjør det vanskeligere å samarbeide om oppgaver i et prosjekt, og å avdekke overordnet status på et prosjekt (fordi man da må oppsøke oppgavelistene til flere enkeltpersoner, fremfor en felles oppgaveliste for prosjektet).

Med rettferdiggjøring av et prosjekt menes evnen til å forsvare og forklare hvorfor et prosjekt eksisterer.

Prosjektrettferdiggjøring innebærer som oftest å kunne peke på en overordnet prioritet for teamet som et mål, en prestasjonsindikator eller et ansvar som prosjektet er designet for å påvirke/ivareta.

Dersom du har for få prosjekter gående parallelt er risikoen at når arbeidet med prosjektet er blokkert av en tredjepart som du ikke har kontroll over, så har du ikke noe du kan gjøre.

Dersom du har for mange prosjekter gående parallelt er risikoen at du får lite til ingen framdrift på flere av prosjektene fordi hver enkelt prosjekt tildeles for lite oppmerksomhet, tid og kognitiv kapasitet. For mange prosjekter kjørt parallelt øker også risikoen for overbelastning og utbrenthet.


Roles

Ansatt (arbeidstaker)

Arbeid

Leder

Arbeid Ledelse