Skillset

Bruke alkohol ansvarsfullt

Forstå ansvarsfulle, dårlige, farlige og ulovlige måter å bruke alkohol.

Test yourself Copy to your organization

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg kan unngå å få i meg for mye alkohol 7

Drikketempo er hvor raskt man konsumerer alkohol.

Når man drikker alkohol sammen med andre kan kan det være fort gjort å miste kontrollen på eget drikketempo. Dette skjer typisk i situasjoner hvor:

  • Man blir sjenket av andre (andre fyller glasset ens)
  • Man blir påspandert drikke
  • Man oppfordres til å shot-e/chug-e/styrte

Mange stiller seg avvisende til at drikkepress er noe som eksisterer i deres liv. Allikevel oppgir de fleste at de får spørsmål dersom de ikke drikker alkohol i sosiale lag.

Presset kommer oftest fra de nærmeste som venner og familie. De som vil deg vil, som vil at du skal bli med på festen, delta i fellesskapet. Man skal liksom kose seg og nyte alkoholen sammen. Om man ikke drikker får man ofte spørsmål om hvorfor. Mange føler at man må ha en gyldig grunn dersom man takker nei til alkohol.

Ordet «drikkepress» kan skape en distansering til hva drikkepress faktisk er. Det handler sjeldent om at noen forsøker å dytte i andre alkohol. Som regel handler det om at noen vil deg vel. At du inviteres til å delta i fellesskapet, på festen.

Norske alkoholvaner

  • Litt over halvparten (53 %) er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger.
  • Litt over halvparten (55 %) mener det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.
  • 1 av 4 sier de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Dette er en økning fra forrige undersøkelse fra 2018 med en oppgang fra 15 % til 25 %.
  • Nesten halvparten (44 %) synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. I 2018 svarte 1 av 3 det samme.
  • Mer enn 1 av 3 har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme.

Kilde: Hva er drikkepress

Når du drikke alkohol bør du samtidig passe på å få i deg ikke-alkoholdholdig væske.

Ideelt sett drikker du samme mengden vann som alkohol (eks annenhver enhet alkohol og vann) ettersom alkohol er dehydrerende.

Dersom det er vanskelig, bytt ut vann med annen, ikke-alkoholdholdig drikke som f.eks. lettøl eller en alkoholfri drink.


Roles

Forelder

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap