Skillset

Håndtere angst

Unngå å bruke store mengder følelsesmessig energi eller miste kontrollen i situasjoner som kan gjøre deg engstelig.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Jeg vet hva som menes med angst

Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse.

Les mer

Jeg kjenner til forskjellige typer angst 5

Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker eller der du skal prestere noe.

Les mer

Prestasjonsangst er frykt for å feile i situasjoner man burde prestere.

Les mer

Det er ikke uvanlig å bekymre seg for helsen sin. De fleste mennesker gjør det. En viss bekymring er nødvendig og gjør at vi unngår helsefarlige situasjoner og oppsøker lege når vi merker at noe er galt. Men hvis du bekymrer deg svært mye for å ha en invalidiserende eller dødelig sykdom, til tross for at legen din ikke finner noe galt, kan det være du har helseangst, eller hypokondrisk lidelse.

Les mer

Jeg vet hva som menes med angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er irrasjonell frykt. Angst kan enten være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.

Les mer

Ulike typer angstlidelser