Skillset

Prosessbevissthet

Unngå å sette igang ting du ikke helt forstår hvorfor, hvordan eller når du bør gjøre. Øke andres forståelse for, tillit til og motivasjon til å bli med deg på ting. Få med deg tvilerne/skeptikerne. Øke sannsynligheten for et vellykket utfall.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Få ting gjort

Jeg vet hva som menes med en prosess

En prosess er en rekke steg tatt i en gitt rekkefølge for å oppnå ønsket utfall.

Jeg vet hva som menes med prosessbevissthet

Prosessbevisshet er evnen til å se arbeidet man er fokusert på i sammenheng med en eller flere overordnede prosesser, og disse prosessenes påvirkning på overordnede mål.

Jeg kjenner til begreper relevante for prosessbevissthet 6

Prosesssteg er stegene vi trenger å sikre at er godt ivaretatt før vi anser prosessen for gjennomført.

Du kan tenke på stegene som trinn i en trapp. Formålet med å fullføre prosessen er å komme til toppen av trappa med best mulig resultat, raskest mulig og med lavest mulig ressursbruk. Noen ganger kan du hoppe over et trinn. Noen ganger må du ta et eller flere steg tilbake.

Denne videoen illustrerer på en fin måte hvorden det å passere trinnene i en prosess kan oppleves:

Prosesskjennskap beskriver hvor godt en person forstår og er komfortabel med en konkret prosess. En persons prosesskjennskap påvirker i hvilken grad de

 • Forstår prosessen som nyttig og viktig å fulllføre
 • Utløser prosessen på egnet tidspunkt
 • Praktiserer prosessen iht beste praksiser
 • Innser at de befinner seg i prosessen
 • Er aktivt på utkikk etter verktøy og ferdighetssett som kan hjelpe de å praktisere prosessen mer effektivt
 • Forsøker å optimalisere prosessen

Vi kan dele kjennskap til en prosess inn i 4 nivåer:

 • Oppmerksom: Jeg har hørt om prosessen
 • Forstår: Jeg forstår formålet med prosessen og når den bør nyttegjøres
 • Komfortabel: Jeg vet hvilke steg prosessen består av og er komfortabel med å utføre disse stegene
 • Automatisert: Jeg praktiserer denne prosessen regelmessig

Les mer om kjennskap som generelt konsept.

Å være prosessorientert betyr å fokusere på prosessene som brukes til å utføre arbeidet eller oppnå et bestemt mål. Det handler om å ha et systematisk og strukturert syn på hvordan oppgaver utføres, og å vurdere og forbedre prosessene kontinuerlig for å oppnå bedre resultater.

En prosessorientert tilnærming involverer vanligvis følgende aspekter:

 1. Identifisering av prosesser: Identifisere og definere de viktige prosessene som er relevante for en organisasjon, et prosjekt eller en oppgave.

 2. Prosesskartlegging: Visualisere og dokumentere prosessene ved hjelp av flytdiagrammer eller lignende verktøy. Prosesskartlegging skaper en oversikt over hvordan oppgaver blir utført, hvilke steg som er involvert, og hvem som er ansvarlig involvert i hvert steg.

 3. Prosessforbedring: Ved å være prosessorientert er man opptatt av å kontinuerlig forbedre prosessene for å forbedre effektivitet, produktivitet og kvalitet. Dette kan innebære å identifisere flaskehalser, eliminere unødvendige steg, automatisere rutinemessige oppgaver og innføre beste praksis.

 4. Måling og analyse: En prosessorientert tilnærming innebærer ofte å måle og analysere prosessytelse for å identifisere områder som kan forbedres. Dette kan gjøres ved hjelp av nøkkeltall, statistikk eller andre metoder for å evaluere hvor godt prosessene fungerer.

Ved å være prosessorientert kan organisasjoner oppnå økt effektivitet, bedre kvalitet, reduserte kostnader og mer tilfredse kunder. Prosessorientering legger vekt på kontinuerlig læring og forbedring, og bidrar til å skape en kultur der prosessene er i fokus.

Jeg kan gjenkjenne indikasjonene på lav prosessbevissthet i et team

Følgende kjennetegn kan være en indikasjon på at et team har lav prosessbevissthet:

 • Teamet forsøker å replikere gode resultater uten bevissthet om indikatorene for velfungering eller metoden for å skape velfungering
 • Teamet bruker ikke tid på å bli samsnakket om prosessen før de går i gang
 • Team-medlemmene har forskjellige forståelse av hvilke steg prosessen består av
 • Teamet starter midt i en prosess, eller utfører prosessstegene i en suboptimal rekkefølge
 • Handlinger styres av intuisjon fremfor intensjon