Skillset

Forstå og kommunisere Wecomplish-reisen

Personer som virkelig lener seg inn i bruk av Wecomplish-plattformen opplever at den har en transformativ effekt på måten man jobbere (adferd) og tenker (mindset). Dette gjør at det skapes in "in crowd" av folk med en dypere forståelse for verdien og viktigheten av å jobbe på "Wecomplish-måten".

Her samles begrepene denne in-crowden bruker for å sette ord på Wecomplish reisen og opplevelsen slik den oppleves fra både innsiden og utsiden av "Wecomplish-bobla".

Copy to your organization

Jeg forstår hva som menes med glassveggen

De som har jobbet mye i Wecomplish utvikler en egen måte å tenke og jobbe på som skiller seg ganske mye fra normen.

Akkurat hva som utløser denne endringen og når det skjer er det foreløpig ingen som vet, men en Wecomplish kunde beskriver dette fenomentet som å befinne seg på andre siden av glassveggen.

Formålet med dette bildet er å beskrive den usynlige men allikevel reelle barrieren som gjør det vanskelig å kommunisere effektivt med andre om verdien av Wecomplish og denne måten å jobbe på (også kjent som Wecomplish opplevelsen).

Jeg forstår hva som menes med å sykle til hytta

Når organisasjonen begynner å få traction på bruk av Wecomplish føles det som man som leder får superkrefter man før hverken disponerte eller var klar over at var mulige.

En Wecomplish-kunde beskriver dette fenomenteet som at før man begynner å bruke Wecomplish så sykler man til hytta, uten å ha reflektert over at det finnes noe alternativ. Mens når man begynner å bruke Wecomplish så føles det som om man for første gang har fått tilgang på en bil, med de konsekvensene det har for hvordan man kan utrette mer raskere og med mindre energi.

Jeg forstår hva som menes med fokusmodusreise

Folk har en tendens til å tilbringe for mye tid ett zoom-nivå dypere enn hva deres primærrolle fordrer. Konseptet fokusmoduser i Wecomplish søker å skape bevissthet om og redusere denne problemstillingen.

Når vi snakker om fenomentet fokusmodusreise så beskriver dette hvordan ledere, ved hjelp av Wecomplish plattformen og tilhørende coaching gradvis lykkes å tilbringe mer tid og skape bedre effekt i mer utzoomede fokusmoduser.

Jeg forstår hva som menes med trappetrinnsforståelse

Wecomplish bidrar til å utvikle forståelsen for organisasjonsanatomi.

Når forståelsen (og dermed intuisjonene) er svake er det mye kognitiv friksjon involvert i å se bildet organisasjonen klart og beskrive dette med velegnede informasjonstyper.

Men med tiden "løsner" det, og man blir gradvis mer komfortabel og effektiv til å bruke forskjellige informasjonstyper. Opplevelsen av at noe nytt har løsnet oppleves som å ha tatt et nytt steg opp i trappa, derav begrepet trappetrinnsforståelse.

Jeg forstår hva som menes med å jobbe bedre

Ingen av oss har lært skillsettet der er å jobbe. Det vi forstår som å jobbe er basert på hvordan vi har observert andre jobbe, hvor mye vi har reflektert over hvordan det gir mening å jobbe, og hva som er enkelt og faller seg naturlig for oss.

Wecomplish hjelper folk å jobbe bedre, men det føles lite troverdig/useriøst å påstå dette ovenfor noen som ikke har opplevd det.

Jeg forstår metaforene som hjelper en å forstå og formidle verdien av Wecomplish 4

En scalup founder sammenligner intensjonen bak Wecomplish med forskaling.

Han sier at han, som et resultat av product-market fit, har masse sementbiler (kapital) stående utenfor klare til å helle sement inn i støpeformen hans (organisasjonen), og kvaliteten på forskalingen avgjør hvor mye som renner ut igjen. Sagt på en annen måte, Wecomplish gir bedre avkastning på kapital investert.

På samme måte som en arkitekt bruker modelleringsprogramvare for å tydeliggjøre og kommunisere hvordan en bygning skal fungere, bruker en leder en Digital Tvilling av Organisasjonen (DTO) til å tydeliggjøre og kommunisere hvordan organisasjonen skal fungere.

Rent praktisk bruker en leder en DTO i arbeidshverdagen til å lagre, organisere og avklare forventninger til team og roller, og bruke disse forventningene som grunnlag for å

  • Samkjøre
  • Støtte, og
  • Utvikle

...alle i organisasjonen.

De siste årene har wearable tech virkelig begynt å få traction. Smartklokker har blitt allemannseie og smartringer blir stadig vanligere.

Motivasjonen bak produktene er mye av det samme: å samle signaler fra kroppen om bevegelse, puls og søvnrytmer, for så å omsette dette til grafiske fremstillinger som gjør deg i stand til å ta bedre informerte beslutninger om egen helse.

Slik smartprodukter nyttegjør signalene fra kroppen, nyttegjør Wecomplish signalene fra organisasjonen. Ved å høste signaler som kjennskap, mestringsnivå og støttebehov til hver enkelt kan ledere lettere identifisere hvor skoen trykker for den enkelte , og hvor organisasjonshelsen skranter overordnet. Dette gjør de bedre i stand til å bestemme hvor det bør investeres tid og ressurser i utviklingsarbeid.

Dersom du ikke har et verktøy som hjelper deg å kalibrere utviklingsinnsatsen oppimot øker risikoen for at du fokuserer på problemet du ble oppmerksom på sist, fremfor det som er mest betydningsfullt.

Med Wecomplish blir du tryggere på at innsats og prioriteringer innen utvikling av bedriften og de ansatte er datadrevet og behovsprøvet, og ikke bare skudd fra hofta.

Med tiden innså eiendomsutviklere av næringsbygg behovet for å kunne distribuere gjenstander raskt til de forskjellige kontorene og kontorinnehaverne i bygget.

Derfor sørget de for å bygge inn en infrastruktur i byggene sine som gjorde dette mulig. Denne infrastrukturen ble kalt pneumatic tube transport.

På samme måte som leietakere så behovet for å distribuere fysiske gjenstander, og derfor valgte bygg som hadde infrastruktur for dette, ser en fremovertenkende leder behovet for å distribuere innsikt og forventninger til rett person, og investerer i infrastruktur som gjør det mulig å fasilitere denne prosessen.

Jo større bedriften blir, jo mer utfordrende og tidkrevende blir denne prosessen. Og jo lengre  tid man venter med å "bolte på" en slik infrastruktur, jo mer tidkrevende og friksjonsfylt vil den være å introdusere hos eksisterende ansatte som ikke har vært vant til å forholde seg til "røret" som en del av arbeidshverdagen deres.