Skillset

Grunnleggende tenkning

Kvaliteten på tankene dine påvirker beslutningene du tar og beslutningene du tar styrer livskvaliteten din.

Kvaliteten på tenkningen vår dikter kvaliteten på fremtiden vår.

Med mer livlige tanker kan du være mer kreativ og skape mer positiv forandring.

Kvaliteten på din tenkning vil være utslagsgivende for hvilke jobber/roller/muligheter du vil få tilbud om.

Copy to your organization

Jeg forstår forskjellen på tanker og tenkning

Tanker og tenkning er to relaterte begreper som ofte brukes sammen, men de har forskjellige betydninger og konnotasjoner.

Tanker refererer til de mentale opplevelsene, ideene, konseptene og bildene som oppstår i sinnet vårt. Tanker kan være konkrete eller abstrakte, rasjonelle eller emosjonelle, bevisste eller ubevisste. De er de indre representasjonene av våre mentale prosesser og oppfatninger. Tanker kan omfatte alt fra hverdagslige refleksjoner og fantasier til mer komplekse intellektuelle og filosofiske betraktninger.

Tenkning derimot, refererer til den mentale aktiviteten og prosessen med å generere, behandle og organisere tanker. Tenkning innebærer kognitive funksjoner som oppfatning, resonnement, logikk, problemløsning, abstrakt tenkning og beslutningstaking. Det er den aktive prosessen som ligger til grunn for dannelse og manipulering av tanker.

Mens tanker er resultatet av den indre mentale aktiviteten, er tenkning selve aktiviteten som driver dannelsen og utforskningen av tanker. Tenkning kan være en bevisst prosess der vi målrettet bruker kognitive evner for å løse problemer eller vurdere informasjon. På den annen side kan tenkning også være en ubevisst prosess der tanker oppstår uten direkte kontroll eller innsats.

Kort oppsummert kan man si at tanker er innholdet i sinnet vårt, mens tenkning er selve prosessen med å arbeide med og manipulere disse tankene.

Jeg forstår forskjellen på tenkning og "stream of consciousness"

Tenkning er når vi aktivt bestemmer oss for å tenke på noe, eks reflektere, løse et problem, evaluere noe eller ta en beslutning.

"Stream of consiciousness" er tankene som dukker opp i hode vårt uten at vi har gjort noe spesielt for at de skal dukke opp der.

Jeg vet at folk tenker på forskjellige måter

Folk tenker på forskjellige måter. Infografikken nedenfor illustrerer tre av dem: å tenke i ord, bilder eller mønstre.

På grunn av denne forskjellen er det noen ganger lett å misforstå, eller undervurdere, noen som tenker på en annen måte enn oss, for eksempel hvis vi er verbalt orienterte og kollegaen vår tenker visuelt i bilder.

1688468732929.jpeg

Jeg vet at noen ikke kan tenke på visse måter

Ingen intern monolog

Ingen evne til å visualisere (aphantasia)

There are several known ways in which people's brains can work noticeably differently. Here are a few examples:

 1. Synesthesia: This is a phenomenon where stimulation of one sensory or cognitive pathway leads to experiences in a different pathway. For example, someone with synesthesia might perceive numbers as having specific colors or associate certain sounds with particular tastes.

 2. Hyperthymesia: This is an extremely rare condition in which individuals possess an exceptional autobiographical memory. People with hyperthymesia can remember an unusually vast number of past events and experiences in great detail.

 3. Savant Syndrome: This is a condition in which individuals with developmental disabilities or brain injuries display exceptional abilities in specific areas such as music, art, mathematics, or memory. These abilities often surpass what would be considered normal or expected.

 4. Prosopagnosia: Commonly known as face blindness, prosopagnosia is a condition where individuals have difficulty recognizing and remembering faces, even those of close friends and family members. This can make it challenging to navigate social interactions and recognize familiar individuals.

 5. Synaptic Pruning Differences: During adolescence, the brain undergoes a process called synaptic pruning, where unused or unnecessary connections between neurons are eliminated. However, the extent and timing of synaptic pruning can vary between individuals, potentially affecting cognitive development and learning abilities.

 6. Sensory Processing Sensitivity: Some individuals have a heightened sensitivity to sensory stimuli such as noise, light, smells, or textures. This can lead to experiencing the world in a more intense or overwhelming manner, and they may require strategies to manage sensory input effectively.

Jeg er kjent med forskjellige typer tenkning
 • Positiv tenkning
 • Kreativ tenkning
 • Dyp tenkning
 • Progressiv tenkning
 • Sofistikert tenkning

Kilde

Jeg vet hva som menes med kvalitet på tenkningen

Kvalitet på tenkningen er et mål på i hvilken grad den som tenker resonnerer

 • Angriper problemstillingen på en god måte
 • Har et tilstrekkelig relevant datagrunnlag, og
 • Hensyntar relevante perspektiver
Jeg skriver ned mine tanker 1

Å skrive ned tanker bidrar som oftest til å solidifisere og forstå tankene.

Å skrive hjelper oss å skille det vi faktisk vet fra det vi tror vi vet.

Fra 02:40:

Jeg deler mine tanker

Hensikten med å dele tanker er å

 • Få kvalitetssikret og forbedret egen tenkning
 • Gi tilbake
 • Unngår at folk du omgir deg med blir "left behind"
Jeg vet hva som menes med bugs i tenkningen

Bugs i tenkingen (fra bugs i programvare) er gale premisser, antagelser, kognitive biaser eller andre tankefeller som resulterer i dårlig kvalitet på resultatet av tenkningen.