Skillset

Informasjonsbevissthet

Bli mer bevisst hva slags informasjon en selv og de rundt en konsumerer, og hvordan det påvirker tenkning, innstilling og adferd.

Copy to your organization

Jeg vet hva som menes med informasjondiett

Informasjonsdiett er en betegnelse på informasjonen man konsumerer. Begrepet ble introdusert i boken "The Information Diet: A Case for Conscious Comsumption" av Clay A. Johnson.

Jeg forstår hva informasjonsdietten påvirker

Informasjonsdietten påvirker vårt:

 • Kunnskap
 • Forståelse
 • Tenkning
 • Holdning
 • Innstilling/mindset
 • Utvikling
 • Humør
 • Psyken/depresjon
 • Konsentrasjonsevne
 • Oppmerksomhet
 • Åpenhet/tro

Sinnet vårt er et produkt av informasjonen vi konsumerer og vår tolkning av informasjonen.

Jeg vet hva som menes med en sunn informasjonsdiett

En sunn informasjonsdiett er en balansert diett av bestående av en sunn mengde av:

 • Underholdning
 • Nyheter
 • Innsikt/tro (tanker/idéer/politikk/religion)
 • Kunnskap (læring)
 • Utvikling
Jeg vet hvilke kanaler som konsumeres som en del av informasjonsdietten
 • Digitalt
  • Nettaviser
  • Sosiale medier (feeds/folk man følger)
  • Podcasts
  • Nyhetsbrev
 • Møteplasser
  • Fagtreff
  • Nettverksgrupper
  • Events/webinar
  • Dialog med venner og familie
 • Analogt
  • Bøker
  • Aviser
Jeg vet hva som kan være motivasjonen for å konsumere informasjon

Motivasjonen for å konsumere informasjon kan være at jeg opplever det:

Underholdende

 • Gøy
 • Spennende
 • Imponerende
 • Kult
 • Drømmende
Givende (også kjent som "tankeføde")
 • Lærerikt
 • Relevant
 • Nyttig
 • Interessant
 • Motiverende
 • Inspirerende
 • Utfordrende
 • Utviklende
 • Reflekterende
 • Orienterende
 • Blindsoneavdekkende

Avslappende

 • Forflytte oppmerksomheten
 • Koble ut
 • Beroligende
 • Meditere
 • Slippe å tenke/føle på ting
 • Glemme
 • Redusere kompleksitet
 • Byssende
 • Self-soothing