Skillset

Skape oppmerksomhet

Få et budskap ut til massene.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Relasjonsutvikling

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår at det ikke går automatikk i at noe som er verdifullt vil få oppmerksomhet

"Build it and they will come" stemmer ikke.

Først må du bygge noe verdifullt.

Så må du pakketere og promotere det på en slik måte at folk er villig til å se nøye nok på det til å forstå verdien av det.

Jeg forstår at det ikke er iboende uetisk å fatte folks oppmerksomhet

Det finnes etiske or uetiske måter å selge noe på. Appeller til folks egeninteresse. Fortell dem hvorfor det er verdt tiden deres.

Jeg gjøre tradeoffs i enkelhet vs nøyaktighet

Hvis du gir noen en forklaring med 30 forskjellige faktorer så kommer de ikke til å huske (noe av) det.

Jeg bygger oppmerksomhet opp gradvis 4

Bildet selger/trekker oppmerksomhet til tittelen. Tittelen trekker oppmerksomhet mot  de to første setningene. De to første setningene trekker oppmerksomhet mot de to første avsnittene, osv.

Før vi kan skape oppmerksomhet må vi skape nysgjerrighet. Nysgjerrighet er det som gjør folk villige til å se to ganger på noe (dvs dele av sin oppmerksomhet).

Folk flest ønsker å hjelpe, hvis de kan og det ikke krever for mye av de.

Anledning til å hjelpe utløser heller ikke fryktene som en salgsprosess gjør, som frykten for å bli lurt, frykten for å angre, etc.