Skillset

Praktisere egenkjærlighet (self-love)

Redusere sannsynligheten for depresjon. Unngå å være hard mot seg selv.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Egenkjærlighet , Individfungering

Jeg forstår hva som menes med egenkjærlighet

Self-love is a state of appreciation for oneself that grows from actions that support our physical, psychological and spiritual growth. Self-love means having a high regard for your own well-being and happiness. Self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others.

Self-love is not about being self-centered or narcissistic. Instead, it is about recognizing your own worth, embracing your authentic self, and fostering a positive and nurturing relationship with yourself. It is an ongoing practice that requires mindfulness, self-awareness, and intentional actions to cultivate a healthy and loving relationship with oneself.

Jeg forstår at jeg ikke kan elske en annen person mer enn jeg elsker meg selv

Du kan ikke elske en annen person mer enn du elsker deg selv. Derfor er det et must at vi lærer å elske oss selv, for å kunne tilby kjærlighet til andre.

Jeg vet hva som menes med å ha et komplisert forhold til seg selv

Å ha et komplisert forhold til seg selv betyr vanligvis at man opplever interne konflikter, usikkerheter eller forvirring når det gjelder ens egen identitet, verdier, følelser eller handlinger. Dette kan påvirke ens selvfølelse, selvtillit og generelle velvære. Her er noen vanlige trekk ved å ha et komplisert forhold til seg selv:

 1. Selvkritikk og negativt tankemønster: En person kan ha en tendens til å være hard mot seg selv, ha høye forventninger som aldri blir møtt, og ha en indre dialog som preges av negativitet og selvbebreidelse.

 2. Identitetskrise: En følelse av å ikke kjenne seg selv godt nok eller å være usikker på ens egne verdier, interesser eller mål i livet. Det kan være vanskelig å forstå hvem man er og hva man ønsker.

 3. Selvstendighetsproblemer: En person kan ha problemer med å ta egne beslutninger, stole på sin egen dømmekraft eller være komfortabel med å være alene. Avhengighet av andre for bekreftelse og manglende evne til å følge egne ønsker kan bidra til kompleksiteten.

 4. Indre konflikter: Motstridende følelser eller tanker kan oppstå, for eksempel når man er i tvil om hva som er riktig eller når man føler seg splittet mellom ulike verdier eller ambisjoner.

 5. Lav selvtillit og selvverd: Manglende tro på seg selv, følelse av utilstrekkelighet eller manglende evne til å verdsette sin egen verdi kan føre til et komplisert forhold til seg selv.

 6. Emosjonell belastning: Ubehandlede følelser, traumer eller vanskelige livserfaringer kan påvirke ens forhold til seg selv og skape en indre uro eller disharmoni.

 7. Selvomsorg og egenpleie: Manglende evne til å ta vare på seg selv, sette egne behov først eller et konstant behov for å tilfredsstille andres behov kan skape komplikasjoner i forholdet til seg selv.

Det er viktig å merke seg at et komplisert forhold til seg selv er ikke uvanlig, og mange mennesker opplever dette på ulike nivåer. Å jobbe med selvrefleksjon, selvaksept, selvomsorg og å søke støtte fra profesjonelle, som terapeuter eller veiledere, kan være nyttig for å håndtere og forbedre dette forholdet. Det er en prosess som krever tid, tålmodighet og øvelse, men det er mulig å utvikle en mer positiv og kjærlig forbindelse med seg selv.

Jeg kan kultivere self-worth

 1. Forgive yourself
 2. Practice self-acceptance
 3. Be there for yourself when life gets rough
 4. Connect to supportive people