Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med å reflektere

Å reflektere er å tenke dypt på noe.

Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.

Jeg vet hva som er formålet med refleksjon

Formålet med refleksjon er å skape bevissthet, klarhet og innsikt. Med andre ord: oppnå en dypere forståelse og danne grunnlag for utvikling.

Jeg kjenner fordelene ved å reflektere jevnlig 6

Hvis vi ikke reflekterer over våre feil vil vi gjenta dem. Når vi reflekterer finner vi ut av hva som gikk galt og ser hvordan vi kan forhindre det samme i fremtiden.

Ved å reflektere over forskjellige problemstillinger oppstår idéer (både underveis i refleksjonen og i etterkant) om hvordan problemene kan løses.

Når du har reflektert over noe er du bedre i stand til å løse det, både for deg selv, men også for andre som befinner seg i en lignende situasjon.

Hvis du reflekterer over tingene du gjorde riktig, over suksessene dine, lar det deg feire hver minste suksess. Det lar deg innse hvor mye du har gjort riktig og de gode tingene du har gjort i livet ditt. Uten refleksjon er det for lett å glemme disse tingene, og i stedet fokusere på feilene våre.

Vi er ofte fanget av problemene eller travelheten i hverdagen. En feil eller et stressende prosjekt kan overvelde oss og oppta all vår oppmerksomhet.. Men hvis vi bruker et minutt på å gå tilbake og reflektere over disse problemene, kan det gi oss perspektiv på hvordan de i det store og hele ikke betyr så mye, og vi kan det roe oss ned og senke stressnivået vårt.

Jeg forstår når det gir mening å nyttegjøre intuitiv tenkning

Huskeregel for intuitiv tenkning: FIRE

  • Fast
  • Irrelevant
  • Repetative
  • Evolutionary (rotten meat, sudden noise)

I alle andre tilfeller gir reflekterende tenkning mest mening.


Roles

Leder

Arbeid Ledelse