Skillset

Håndtere kritikk (kritikktolerant)

Få nye perspektiver og åpnet øynene for ting vi kanskje har oversett eller ikke vurdert tidligere. Få hjelp til å vokse og utvikle oss. Redusere opplevelsen av smerte knyttet til kritikk. Øke sannsynligheten for at folk er villige til/orker å si ifra til oss om noe som de opplever kan bli bedre. Redusere sannsynligheten for å bli kritisert for det samme igjen og igjen.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Parfungering , Familiefungering

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med kritikk

Kritikk er en bedømmelse av de positive og negative egenskapene til noen eller noe.

Når vi snakker om å håndtere kritikk er det som oftest implisititt at kritikken er av en negativ natur.

Kritikk er som oftest et resultat av at en person har en fornemmelse, følelse eller mening om  en person, gruppe eller institusjons adferd.

Adferd betyr her hva man gjør og i hvilken rekkefølge.

Jeg forsøker å forstå kritikken 5

Konstruktiv kritikk kjennetegnes ved at den er

  • Omsorgsfull: Folk bør gi kritikk på en måte som signaliserer omsorg for mottakeren, og den bør komme fra noen som mottakeren respekterer.
  • Spesifikk: Kritikk bør påpeke relevante aspekter ved mottakerens prestasjon og tilby spesifikk veiledning for forbedring.
  • En match: Kritikken bør være samkjørt med mottakerens følelser og motivasjon

Roles

Livspartner

Relasjoner Parforhold

Individ

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling

Leder

Arbeid Ledelse