Skillset

Forstå/tolke følelser

Omgjøre informasjonen som ligger i følelser til innsikt det er mulig å handle på.

Test yourself Copy to your organization

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg kjenner til Karsten Isachsens "Hustavle for mental helse"

1. En følelse blir til når det skjer noe rundt deg som berører noe inne i deg.

2. Dine følelser er alltid i overensstemmelse med dine egne verdier

3. Begivenheter er ofte på kollisjonskurs med dine verdier.

4. Begivenheter er utvendige hendelser, og du bestemmer selv om du vil bære dem inn.

5. Tillat deg selv å føle alle dine følelser, og slutt å dele dem inn i akseptable og uakseptable avdelinger.

6. De følelsene du har, gjør deg ikke til et godt eller dårlig menneske.

7. Når ting skjer, så la ikke din første reaksjon være å verdibelegge det som skjer.

8. Når noe skjer, så si til deg selv: ”Alle forutsetninger var til stede for at dette kunne skje.”

9. Når du bebreider, tar du bort smerten en stakket stund, men bebreidelser gjør aldri det skjedde uskjedd.

10. Favn begivenheten. Aksepter det skjedde som skjedd. Bli stående i situasjonen.

11. Dine følelser er fulle av informasjon. De gir litt informasjon om det som foregår rundt deg, men alltid mest informasjon om det som foregår inne i deg.

12. Følelser er til for å bli sett, satt navn på, akseptert, opplevet, eiet og tappet for informasjon