Skillset

Stille gode spørsmål

Ha spennende/meningsfylte samtaler. Forstå en person eller situasjon bedre. Få andre til å sette mer pris på/være mer takknemlige for samtaler med deg. Lære noe nytt. Organisere tenkningen vår rundt det vi ikke vet. Bedre forstå hva vi bør gjøre med informasjonen som er tilgjengelig for oss. Inspirere kreativitet. Få folk til å tenke. Fremprovosere handling.

“When you are a leader, your job is to have all the questions. You have to be incredibly comfortable looking like the dumbest person in the room. Every conversation you have about a decision, a proposal, or a piece of market information has to be filled with you saying, “What if?” and “Why not?” and “How come?”
Jack Welch, Winning

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Relasjonsutvikling

Jeg vet hva et spørsmål er

Et spørsmål er en setning formulert og organisert med det formål å innhente informasjon.

Spørsmål gjør oss i stand til å organisere tenkningen vår rundt det vi ikke vet.

Jeg forstår hva som kjennetegner et godt spørsmål

Good queestions inform. Great questions transform.

Jeg vet at gode spørsmål kan invitere til åpenbaringer

Å stille gode spørsmål får folk til å tenke i baner de kanskje ikke har tenkt tidligere. I beste fall kan dette resultere i åpenbaringer fordi man innser ting eller ser sammenhengerr som man ikke har lykkes å se tidligere.

Jeg er ikke redd for å stille "dumme spørsmål"

Eks. "Jeg forstår ikke - kan du forklare?"

Jeg er kjent med forskjellige typer spørsmål 13

"Ubehagelige spørsmål" refererer vanligvis til spørsmål som kan føre til følelsesmessig eller psykologisk ubehag for personen som blir spurt. Disse spørsmålene kan berøre personlige, private eller sensitive temaer som noen kan føle seg ukomfortable med å diskutere eller svare på.

Ubehagelige spørsmål kan variere avhengig av den enkelte personens grenser, erfaringer og følsomheter. Noen eksempler på slike spørsmål inkluderer:

  1. Personlige liv: Spørsmål om familie, tidligere forhold, eller andre personlige emner som noen kan ønske å holde privat.
  2. Økonomi: Spørsmål om inntekt, gjeld eller økonomisk status.
  3. Helse: Spørsmål om helseproblemer, medisiner eller andre medisinske forhold.
  4. Politikk og religion: Spørsmål om politiske overbevisninger, religiøse synspunkter eller andre kontroversielle temaer.
  5. Fremtidsplaner: Spørsmål om karriere, familieplanlegging eller livsambisjoner.
  6. Personlige feil: Spørsmål som kan minne noen om tidligere feil eller dårlige beslutninger.

Det er viktig å huske at hva som oppfattes som ubehagelige spørsmål kan variere fra person til person. Noen kan være åpne for å diskutere disse temaene, mens andre kan føle seg sårbare eller usikre når de blir spurt om dem. Respekt for andres grenser og komfortnivå er viktig når du stiller spørsmål, spesielt når det gjelder sensitive emner.


Roles

Arbeid Ledelse