Skillset

Etablere/endre vaner

Forbedre suksessraten og redusere tid og energi brukt på å etablere gode vaner og bryte dårlige.

"People do not decide their futures, they decide their habits and their habits decide their futures." - F.M. Alexander

Test yourself Copy to your organization

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med en vane

En vane er en fast eller regelmessig (automatisert) tendens eller praksis, spesielt en det er vanskelig å slutte med.

Jeg er kjent med de forskjellige typene vaner

1. Motor habits

These habits refer to muscular activities of an individual. These are the habits related to our physical actions such as, standing, sitting, running, walking, eating, doing exercise, maintaining particular postures of body, etc.

2. Intellectual habits

These are the habits related to psychological process requiring our intellectual abilities such as good observation, accurate perception, logical thinking, using of reasoning ability before taking decisions and testing conclusions, etc.

3. Habits of character

We express some of our characters in the form of habits. For example, helping others who are in need, trusting people, being honest, talking in a friendly way, time management, hard working, keeping our dress clean and tidy, etc. These habits will have essence of feelings and emotions; hence these are also called as emotional habits.

Jeg er kjent med begreper og konsepter innen etablering av vaner 12

"The 4 laws of behaviour change" sier at for å lykkes med en ny adferd så må den nye adferden være:

  • Åpenbar (det er tydelig hvilket signal som utløser adferden)
  • Enkel (det er få og enkle steg som skal til)
  • Attraktiv (opplevelsen er tilfredsstillende)
  • Tilfredsstillende (opplevelsen er mer tilfredsstillende enn alternativet)

Fra 00:00 - 01:30

Fra 2:30 - 4:07

Bruk en eksisterende og veletablert vane som signal til å utløse en ny vane.

Fra 01:45 - 2:50

Fra 03:00 - 5:10

Habit strength måles på to kriterier:

  • Context depedence
  • Limbic friction

Fra 19:46 - 22:54

Jeg kan endre eksisterende, dårlige vaner 3

Ta vare på signalet som utløser den dårlige vanen, og belønningen du får ved å praktisere den, men plasser inn en ny rutine i mellom.

  • Hvor er jeg?
  • Hva er klokka?
  • Hva er min følelsesmessige tilstand?
  • Hva driver jeg med?

Fra 3:48 - 6:14

Når [signal oppstår] vil jeg [ny rutine] slik at jeg [belønning oppnådd].

Fra 6:15 - 9:15

Jeg vet rollen praktisering av vaner spiller i hva jeg tror om meg selv

"The actions you take provide evidence for who you are. Every action is a vote for the type of person you wish to become." - James Clear

Fra 5:40 - 7:58