Skillset

Påvirke og overbevise

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Jeg vet hvorfor det er bedre å påvirke/overbevise noen fremfor å gi de beskjed om hva de skal gjøre

Folk som er overbevist forblir forpliktet til en adferd også når du ikke lenger er det for å følge de opp.

Jeg er kjent med taktikker for påvirkning av andre 9

Når jeg gjør noen en tjeneste, føler de seg forpliktet til å returnere tjenesten.

Hvis vi f.eks. vil at noen skal dele informasjon om sine prioriteringer, start med å dele informasjon med dem.

Vi ønsker at vår oppførsel skal virke konsekvent.

Ved å gjøre en forpliktelse offentlig (eks. si til en venn at man skal slutte å røyke) er sannsynligheten større for at du føler deg forpliktet til å følge opp.

Forpliktelser (selv om de er små) bidrar til at man koder denne adferden til selv selv og sin merkevare.

En måte å utnytte dette på kan være å få noen til å forplikte seg til en liten ting først, for så å be de om en større ting senere.

https://yngve.hoiseth.net/articles/aumanns-agreement-theorem/

Det er også relevant å formidle opplevelsen av rotårsaken og konsekvensene av problemet du ønsker å løse.

Når et handlingsforløp ikke er klart ser vi til andre mennesker for hva de skal gjøre og følger dem.

Vi har en høyere sannsynlighet for å følge mennesker vi opplever like som oss eller som er fysisk i nærheten av oss. Folk vi vil være som.

Budgivning er et eksempelt på sosialt bevis (andre er villige til å betale). Latterspor på TV-serier er et annet eksempel.

Vi sier helst ja til folk vi kjenner og liker.

Vi liker folk som er: Fysisk attraktive, like oss, har samme navn, gir oss komplimenter.

Vi pleier å si ja til folk som er i myndighetsposisjon, eller som virker som de er.

Vi vil ha noe mer når det finnes i en begrenset mengde (begrenset tid/antall).

It is always more benefitial when debating with somebody else to begin with their first principles/code of ethics.

Jeg er var på timingen for når jeg forsøker å påvirke/overbevise noen

Unngå tider/situasjoner hvor den/de du ønsker på virke er opptatt med noe annet, slitne, stressede eller på andre måter virker å være i dårlig humør.


Roles

Arbeid Ledelse