Skillset

Utvise god dømmekraft

Gjøre gode vurderinger. Bli oppfattet som en som gjør gode vurderinger (unngå å bli oppfattet som en som gjør dårlige vurderinger).

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva som menes med dømmekraft

Dømmekraft handler om at vi reflekterer, vurderer, tar beslutninger og handler ut fra kunnskap og informasjon. Vi vurderer hva som er riktig eller best å gjøre i en situasjon.

Jeg forstår hva som menes med optikken av en situasjon

Med optikken av en situasjon menes hvordan offentligheten vil oppfatte situasjonen.

Jeg vurderer min habilitet i saker hvor det er relevant

Se denne artikkelen for et eksempel på konsekvensene av utilstrekkelig habilitetsvurdering.

Jeg lærer av beslutningene jeg tar 2

Dersom folk oppleves sinte/frustrerte (ikke skuffet) over en beslutning jeg har tatt så benytter jeg anledningen til å reflektere over hvorvidt jeg burde landet på en annen beslutning med informasjonen jeg hadde.


Roles

Leder

Arbeid Ledelse