Jeg identifiserer relevante personer å rådføre meg med

Be om råd fra folk i samme posisjon som deg, eller som allerede har forsøkt å utrette det du forsøker å utrette.

Jeg formidler at og hvordan jeg har tatt til meg noens råd

Ved å formidle at og hvordan du har tatt til deg noens råd får du rådgiveren til å føle seg mer nyttig og mer motivert til å gi deg råd igjen i fremtiden.