Skillset

Oppsøke/ta imot hjelp

Utnytte andres styrker, perspektiver, erfaringer og kunnskap til å få det bedre.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Egenkjærlighet

Jeg vet at vi har en tendens til å feilvurdere folks vilje til å hjelpe

Research led by Cornell University’s Vanessa Bohns indicates that we tend to underestimate others’ willingness to help by about 50%.

Source: https://hbr.org/2021/05/savvy-self-promotion


Roles

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling