Skillset

Ikke ta/fordele skyld (klandre)

Redusere stress, frustrasjon, skam og dårlig samvittighet. Få det bedre med seg selv. Unngå "buck passing". Bli bedre til å ta ansvar for seg selv. Unngå å såre andre unødig. Bidra til et psykologisk tryggere miljø.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Jeg klandrer ikke andre 3

Jeg vet at mine følelser er hvordan jeg reagerer på verden, og er mitt eget ansvar.

Å ikke klandre andre for egne følelser innebærer blant annet å ikke si ting som "Jeg er sint på deg", eller "Nå ga du meg skikkelig dårlig samvittighet".

Jeg går ikke i forsvarsposisjon når noen påpeker et problem eller forbedringspotensiale 2

Se denne posten som omhandler hvordan håndtere det å gå i forsvarsposisjon.

Buck passing, or passing the buck, or sometimes (playing) the blame game, is the act of attributing to another person or group one's own responsibility.


Roles

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling

Arbeid Ledelse

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap