Skillset

Håndtere negative tanker

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hvor stor andel av våre tanker som er negative

According to the National Science Foundation, an average person has about 12,000 to 60,000 thoughts per day. Of those, 80% are negative and 95% are repetitive thoughts.

Jeg er bevisst hva slags tilbakevendende, negative tanker jeg har

Når vi har tilbakevendende, negative tanker kan de som oftest plasseres i følgende kategori:

 • Selvbilde
  • Kropp (negativt kroppsbilde)
  • Mestringsevne (forventning om eller opplevelse av å mislykkes)
  • Egenverdi
 • Bekymring
  • Økonomi
  • Sosiale reaksjoner (hva folk vil si/tenke/føle/mene)
  • Beslutninger og prioriteringer (at jeg har gjort dårlige valg)
  • Alder (aldringstegn, sykdom og død)
Jeg er bevisst konstruktiviteten i mine negative tanker

Noen negative tanker er konstruktive og mulige å gjøre noe med. Andre er destruktive og utenfor ens kontroll.

Jeg vet hva som menes med en tankevaretelling

En tankevaretelling er å gjøre opp status på hvilke tanker en person har på et gitt tidspunkt om et gitt tema, både negative og positive.

Formålet med en tankevaretelling er å skape bevissthet om tankene, og øve på å skape en balanse mellom negativ og positiv tenkning.