Skillset

Emotional intelligence

Forstå dine følelser og deg selv bedre. Ta bedre beslutninger. Ha bedre relasjoner.

Test yourself Copy to your organization

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg kjenner komponentene i emosjonell intelligens

De fem komponentene av emosjonell intelligens er:

  • Sosiale ferdigheter: Evnen til å skape og opprettholde sunne relasjoner
  • Selvbevissthet: Kunnskapen om egne tanker, følelser og motivasjoner
  • Beslutningstagning: Evnen til å ta ansvarsfulle avgjørelser og akseptere utfallet
  • Empati: Evnen til å empatisere med og verdsette et annet perspektiv
  • Selvregulering: Evnen til å regulere følelser og handlinger i forskjellige settinger
Jeg vet hva emosjonell intelligens gjør meg i stand til

I følge den amerikanse psykiateren Alok Kanojia gjør emosjonell intelligens deg i stand til å:

  • Gjenkjenne og bli oppmerksom på din følelsesmessige tilstand
  • Kommunisere din følelsesmessige tilstand
  • Regulere din følelsesmessige tilstand
  • Ikke la din følelsesmessige tilstand påvirke adferden din
Jeg kjenner gevinstene ved følelsesmessig intelligens 5

Everyone has moments of frustration. Developing emotional intelligence allows you to pause and reflect before reacting. 

Emotional intelligence fine tunes the ability to listen to others. This helps with tough conversations like receiving constructive criticism. 

Some people struggle with self-esteem and mistakes can make it worse. Emotional intelligence helps you process the mistake and move on.

People who understand their emotions are able to articulate what they need. They feel confident rejecting peer pressure and saying no.

Empathy is essential for good teamwork and relationship building. People who can step into their collaborators' shoes are able to collaborate well. 

Jeg kan forvalte følelser

Includes regulating your own emotions and cheering up or calming down other people.