Skillset

Self-awareness

 • En økt følelse av "fulfillment"
 • Sterkere relasjoner
 • Økt kreativitet
 • Bedre selvtillit
 • Forbedret kommunikasjonsevne
 • Yt bedre på jobben
 • Mer effektiv som leder

https://www.understood.org/articles/en/the-importance-of-self-awareness

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutvikling , Parfungering , Familiefungering , Mental robusthet

Jeg forstår hva som menes med self-awareness

Vår evne til å se oss selv tydelig; forstå hvem vi er, hvordan andre ser oss og hvordan vi passer inn i verden.

Jeg vet at mange flere tror de er self-aware enn faktisk er det

95% tror de er self-aware, mens det riktige svaret er 10 - 15%.

Jeg vet hva som menes med interoception

Interoception is a lesser-known sense that helps you understand and feel what's going on inside your body. Kids who struggle with the interoceptive sense may have trouble knowing when they feel hungry, full, hot, cold, or thirsty. Having trouble with this sense can also make self-regulation a challenge.

Jeg er bevisst på hvordan andre reagerer på meg

Folk reagerer på andre mennesker i forskjellig grad. Vi kan f.eks.

 1. Respondere dårlig på en person
 2. Tolerere en person
 3. Være nysgjerrig på/interessert i/ønske å bli bedre kjent med en person
 4. Oppleve utbytte av en person (i moderasjon)
 5. Ikke få nok av en person
Jeg kjenner dimensjonene for velvære (indre liv)

Forskjellige ting skjer i kroppen og hodet vårt som påvirker vår opplevelse av velvære. Se mer i indre liv.