Skillset

Vise respekt

Få folk til å føle seg respektert.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Parfungering , Familiefungering

Jeg vet hva som menes med respekt

Respekt, også kalt aktelse, er en positiv følelse eller handling som vises overfor noen eller noe som anses som viktig eller holdes i høy aktelse eller respekt. Det formidler en følelse av beundring for gode eller verdifulle egenskaper.

Jeg vet hvordan folk reagerer når de ikke føler seg respektert

Å føle seg respektert er en del av det å føle seg verdsatt. Når noen ikke føler seg respektert påvirker det opplevelsen av hvor verdsatt de er. Å ikke føle seg verdsatt er en vond følelse for de fleste, og folk viser utløp for denne følelsen forskjellig.

Noen reagerer med sinne, i et forsøk på å "kreve" eller "sette seg i respekt". Andre kan bli frustrert, såret eller lei seg.

Jeg vet at betydningen og viktigheten av respekt varierer mellom nasjoner, kulturer, grupper og individer

De færreste stiller seg likegyldige til å bli respektert. Men i noen kulturer, og for noen personer, er respekt viktigere enn for andre.

Kriminelle miljøer er eksempel på en kultur hvor respekt står sentralt. I sydlige kulturer hvor familie er sentralt virker også respekt (først og fremst for de eldre) å spille en viktigere rolle enn her i Norge.

I tillegg reagerer enkeltinvider forskjellig på uteblivelsen av respekt, og i større grad "kreve" å bli respektert.


Roles

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling

Arbeid Ledelse