Skillset

Verdsette følelser

Forstå og sette pris på viktigheten og verdien av følelser.

Copy to your organization