Skillset

Være optimistisk

  • Utrett mer
  • Redusere sannsynligheten for å gi opp
  • Få bedre helse
  • Redusere sannsynligheten for depresjon
  • Lev et bedre liv

"Pessimists sound smart. Optimists make money." - Nat Friedman, Github

Test yourself Copy to your organization