Skillset

Være ydmyk

Gå bedre overens med andre. Lære mer.

"Humility is not thinking less of yourself; humility is thinking about yourself less." - Baroness Campbell

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Relasjonsutvikling


Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Ansatt (arbeidstaker)

Arbeid