Skillset

Uavhengig/individuell tenkning (tenke sjæl)

Skape, dele og realisere nye idéer. Finne nye løsninger på problemer. Unngå groupthink.

Copy to your organization

Jeg forstår når det er verdifullt å tenke uavhengig, og når det ikke er det

Som utgangspunkt er det verdifullt å tenke uavhengig, men det finnes noen konkrete tilfeller hvor det er mindre nyttig (og til og med kan være problematisk):

  • Når systemet bryter sammen dersom alle tenker individuelt (eks. Forsvaret, eller under en krise)
  • Når du forsøker å gjenoppfinne hjulet uten at du trenger et bedre hjul enn de som allerede finnes lett tilgjengelig
Jeg vet hva som menes med groupthink

Groupthink is a phenomenon that occurs when the desire for group consensus overrides people's common sense desire to present alternatives, critique a position, or express an unpopular opinion. Here, the desire for group cohesion effectively drives out good decision-making and problem solving.

Some of the problems associated with groupthink.