Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva som menes med rolleforståelse

Rolleforståelse er forståelsen av hva ens rolle innebærer i et samfunn, på et samfunnsområde, i en institusjon, i et samarbeid, i en relasjon, eller lignende.

Jeg forstår konsekvensene av dårlig rolleforståelse

Potensielle konsekvenser av dårlig rolleforståelse er

  • Man føler seg utrygg i, og nøler derfor med å påta seg eller praktisere rollen
  • Man føler seg utilstrekkelig fordi man ikke forstår eller mestrer rollen
  • Andre blir frustrerte/kritiserer en for det de opplever som mangelfull ivaretagelse av rollen