Skillset

Være à jour

Kjenne på ro. Ha bedre forutsetning for å utnytte seg av ikke-planlagte muligheter.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Få ting gjort

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med å være à jour

À jour er et fransk uttrykk som oftest brukes i betydningen «oppdatert», «underrettet», «kjent med det siste som har skjedd på et område».

Et uttrykk som bringe noe à jour eller ajourføre, innebærer at noe stemmer helt frem til dagen i dag. Et uttrykk som holde seg à jour om noe betyr å holde seg oppdatert eller orientert om noe.

Når vi sier at vi er à jour med ansvar/oppgaver så mener vi at vi har gjort det vi mener burde vært gjort innen nå.