Skillset

Bygge tillit

Økt handlingsfrihet. Bedre relasjoner. Støtte i beslutninger. Få folk lettere med deg på dine råd og retningsvalg.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Relasjonsutvikling

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva tillit er

Tillit betyr å stole på noe/noen i situasjoner som er kjennetegnet av usikkerhet.

Jeg forstår betydningen av å ha tillit hos mennesker

“Det er tre ting som er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Dersom en hersker er i ferd med å miste noen av disse, bør han først gi opp våpnene og maten. Tilliten bør han vokte til siste slutt, for uten tillit bryter alt sammen”. - Confusius

En rekke studier viser at mennesker som har tillit til andre vil ha bedre samarbeid og høyere toleranse enn dem som ikke har tillit til hverandre. De vil også være mer risikovillige, mer kreative og er generelt mer fornøyde med livene sine enn de som mangler tillit til andre.

Mangler vi tilliten til vår leder, vil vi ikke la oss påvirke av lederens endringsforsøk. Tillit utgjør derfor grunnmuren i en leders evne til å utføre sine oppgaver på en effektiv og behagelig måte (Kaufmann og Kaufmann, 2015, s. 482).

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Jeg forstår hvilke muligheter tillit gir meg

Tillit skaper:

  • Økt handlingsfrihet
  • Bedre relasjoner
  • Positiv støtte til dine bestlutningerr
  • Økt vilje til å følge dine råd og retningsvalg
Jeg forstår konsekvensene av manglende/tapt tillit

Denne artikkelen gir et godt eksempel på hvordan manglende tillit kan resultere i en fastlåst konflikt.

Jeg forstår når jeg bør fokusere på å bygge tillit

Fokuser på å bygge tillit når tilliten er lav, enten fordi relasjonen er ung eller fordi tilliten er skadet av tidligere tillitsbrudd.


Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Ansatt (arbeidstaker)

Arbeid