Skillset

Psykologisk/mentalt robust

Noen takler stress bedre enn andre og din mentale robusthet kan være den psykologiske støtdemperen som utgjør forskjellen.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva som menes med mental hardførhet

Mental hardførhet er måten du tolker det vi kan kalle stressende hendelser. Hvis du ser på dem som noe skremmende, vil de sannsynligvis ha en negativ innflytelse på deg. Men hvis du oppfatter stressende hendelser som utfordringer du kan kontrollere til en viss grad, involverer du deg selv nok, og kan gjøre stress til en motivasjonsfaktor

Jeg føler jeg kan styre hva som skjer med meg

Følelsen av å ha kontroll betyr at vi føler oss i stand til å påvirke resultatet av det som skjer med oss.

Jeg ser på nye og ukjente opplevelser som utfordringer

Innebærer å se på nye og ukjente opplevelser som en utfordring og en mulighet til å lære, snarere enn noe som bør unngås.

Jeg involverer meg for å oppnå det jeg ønsker

Innevbærer i hvilken grad vi tar del og involverer oss for å oppnå det vi ønsker.