Skillset

Gi av/by på seg selv

Knytte tettere bånd til andre mennesker.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Relasjonsutvikling