Skillset

Problemløsing

Produsere best mulige løsninger på vanskelige problemer med lavest mulig innsats.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Få ting gjort , Mental robusthet

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med et problem

Et problem er en kombinasjon av to opplevelser

  • Et ønske om å oppnå eller unngå et gitt utfall
  • Lav tilfredshet med egen evne til å oppnå/unngå utfallet
Jeg vet at det er subjektivt hvor problematisk noe er

Når vi snakker om hvor problematisk noe er så beskriver vi avstanden mellom hvor viktig ønsket utfall er, og tilfredsheten med å nå utfallet.

Ettersom både viktighet og tilfredshet er subjektive oppfatninger er også hvor problematisk noe er en subjektiv oppfatning.

Jeg kan identifisere vanskelige problemer 4

Et vanskelig problem tilfredsstiller som oftest et eller flere av følgende kjennetegn

  • Du bruker lang tid på å finne en løsning
  • Du har lite progresjon på løsning av problemet
  • Du tenker mye på problemet
  • Du knyttet frustrasjon, bekymring eller dårlig samvittighet til problemet

A wicked problem is a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem

Jeg kan skille mellom nye og gamle problemer 2

Gamle problemer = Problemer andre har hatt før meg og hvor det det finnes universal løsningsmetodikk jeg kan gjenbruke uten å bruke for mye energi selv.

Jeg benytter meg av forskjellige teknikker for å utvikle min problemforståelse 8

Modning betyr å la underbevissheten jobbe med en problemstilling. Dette omtales også populært som "å sove på det".

Motivasjonen for å la en problemstilling modne er at man føler man ikke forstår problemet eller ens egne perspektiver på problemet godt nok, og forventer å se dette tydeligere om man kommer tilbake til problemstillingen etter noe tid.

Modning må ikke forveksles med å utsette et problem. Du kan identifisere om det du gjør er å forsøke å utsette et problem hvis du håper på at problemet har gått over/løst seg av selv selv når du kommer tilbake til det.

Jeg kan identifisere løsninger 1

Reversing the problem/solving the opposite problem.

"You can infere true function from dysfunction." - Karl Deisseroth

Jeg kan løse egne problemer 2

Å tenke at man hjelper noen andre med det samme problemet kan bidra til å skape emosjonell distanse til problemet og dermed bli bedre i stand til å se og forstå det.

Jeg kan oppsøke hjelp 4

Du kan være tjent med å oppsøke hjelp når:

  • Problemet angår deg personlig eller noen du bryr deg mye om, og du derfor har vansker med å se objektivt på problemet
  • Du har skjøvet problemet foran deg/forsøkt å løse problemet over en viss tid uten å lykkes

Roles

Leder

Arbeid Ledelse