Skillset

Være en rollemodell

Få andre til å utvise en ønsket adferd.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Jeg vet hva som menes med å være en rollemodell

En rollemodell er en som demonstrererer ønsket adferd gjennom å praktisere adferden selv, og på den måten går foran som et godt eksempel.

Jeg vet at folk gjør det en leder gjør (og ikke nødvendigvis det en leder sier)

Hvis du ønsker å få noen til å gjøre noe har det en mye sterkere effekt om du demonstrerer det gjennom egen adferd (fremfor å bare be andre om å gjøre det).


Roles

Arbeid Ledelse

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap