Skillset

Vise tillit

Øke folks motivasjon og tro på egne evner. Forbedre folks opplevelse av ansvar, handlingsrom og frihet.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills


Roles

Leder

Arbeid Ledelse