Skillset

Påvirkningsbevissthet

Forstå påvirkningen man har på andres tanker, følelser og adferd. Redusere sannsynligheten for å si eller gjøre noe som har en uheldig påvirkning.
Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår at jeg har en påvirkning på andre

De fleste av oss har en påvirkning på andre, enten det er tilsiktet eller ikke.

Årsaken er først og fremst at den mest utbredte måten mennesker lærer på er ved å observere hva andre mennesker rundt gjør og så la dette informere egen adferd. I hvor stor grad man justerer kurs avhenger som hvor godt man opplever at andre lykkes med adferden, og sannsynligheten for at en vil lykkes og trives med det selv.

Med mindre du oppleves som ulykkelig og en taper av alle absolutt alle rundt deg (noe som er usannsynlig), regn med at det alltid er mennesker som observerer deg og vurderer i hvilken grad observsjonene de gjør seg bør påvirke deres egne tanker, følelser og adferd.

Jeg vet hvem jeg har større påvirkningskraft på

Det er vanlig å ha større påvirkningskraft på mennesker som ser opp til en, eller som har kontroll over ens hverdag.

Eksempler på dette kan være:

  • Barn
  • (Yngre) søsken
  • Ansatte
  • Folk som ønsker seg min rolle/posisjon i fremtiden
  • Folk som har samme rolle som meg og opplever at jeg mestrer rollen godt

Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Forelder

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap