Skillset

Håndtere kjeft

Redusere følelsmessig ubehag og bedre nyttegjøre informasjonen som ligger i kjeft.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva kjeft er

Kjeft er uttrykk for frustasjon ved til at noen ikke møter forventninger til adferd.

Kjeft er med andre ord at noen forteller deg hvordan de mener du heller burde oppført deg, på en måte som fremstår agressiv.

Kjeft er et primitivt (men ofte effektivt) verktøy for å skape adferdsendring (det er ubehagelig å få kjeft, derfor endrer jeg adferden min så jeg får slippe det).

Jeg vet når sannsynligheten for kjeft øker

Sannsynligheten for (og intensiteten tilknyttet) kjeft avhenger av person og situasjon.

Sannsynligheten for kjeft øker dersom personen har:

  • Høye forventninger
  • Høyt temperament
  • Lav affektbevissthet
  • Lav tålmodighet
  • Lite energi/overskudd

Sannsynligheten for kjeft øker dersom situasjonen:

  • Har gjentatt seg (kjefteren har gitt den samme beskjeden flere ganger, og føler seg ikke sett/hørt/respektert)
  • Oppleves viktig å ivareta for den som kjefter
  • Medfører høy risiko dersom det ikke ivaretas godt nok
  • Ikke forventes av noen med dette nivået av alder, modenhet eller ansvar
Jeg vet hva jeg bør gjøre når jeg får kjeft 4

Å analysere kjeft betyr å isolere og trekke ut hvilke forventninger som ligger bak kjeften jeg får. Hvordan mener avsenderen jeg burde handlet annerledes, og hvorfor.

Den besten måten å forsikre at man har forstått hvorfor man får kjeft er ved å lese tilbake det man har forstått.

I tillegg til å kvalitetssikre forståelsen kan dette også ha den positive bi-effekten av å roe gemyttene, fordi du speiler en roligere situasjonshåndtering og gjør at den som kjefter føler seg hørt.

Burde min adferd være annerledes for fremtiden? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke?

For de av forventningene som jeg opplever som rimelige, etablere mekanismer for påminnelse eller øving som øker sannsynligheten din for endret adferd i fremtiden.

Jeg går ikke følelsesmessig i kjelleren av å få kjeft

* frykt
* avfeid
* utilstrekkelig
* selvforakt
* fornærmelse
* skamfull
* urettferdig behandlet
* overveldet
* stresset
* angst
* panikk
* maktesløshet
* usikkerhet
* hjelpesløshet
* nervøsitet
* engstelse
* bekymring

Jeg er ikke redd for å få kjeft

Kjeft er ikke farlig. Kjeft kan oppleves ubehagelig fordi man, som et resultat av kjeften, kan kjenne på følelser av skam eller utilstrekkelighet. 

Dersom du er redd for kjeft fordi du frykter det representerer et tilløp til fysisk avstraffelse, så bør du snakke med noen om dette. Men kjeft i seg selv er ikke farlig.