Solution

Bedre og mer rettferdig delegering

Mangelfull delegering er et svært vanlig problem i mange organisasjoner.

Det er utallige ting å ivareta, og hver måned oppdager vi nye ting som kunne vært ivaretatt bedre.

Hvordan kan vi løpende tildele ansvaret for de tingene vi avdekker slik at de ikke blir uforholdsmessig tungt fordelt på lederne eller de med mest ansvarsfølelse?

I Wecomplish-plattformen kan du fordele ansvar fra det konkrete (roller og mål) til det abstrakte (konsepter og emner), og få oversikt over hva som er tildelt til hvem, og på hvilket nivå.

Dette gjør det enklere å identifisere i hvilke deler av organisasjonen ansvar er dårlig delegert, med de risikoene det har for ineffektivitet, detaljstyring og utbrenthet.

Rapporten anbefales brukt som en del av innsjekk med lederprestasjonene, når ledergruppa har på agendaen å evaluere hvor god ledelse som praktiseres i organisasjonen.

Skjermbilde 2022-12-05 kl. 08.48.37.png