Solution

Få klarhet i hvem som har ansvar for hva

Hvem har ansvaret for hva i teamet ditt? Og er den som tar ansvaret den samme som den som har ansvaret?

I mange team er det utydelig hvem som har ansvar for hva. Når ansvar er utydelig fordelt er det vanlig at ting faller mellom sprekkene, eller at de med mest ansvarsfølelse påtar seg ansvar de opplever dårlig ivaretatt av andre.

I begge tilfeller forblir det utydelig hvem som egentlig bør ha ansvaret, og det bygger seg opp stadig mer utmattelse, frustrasjon og friksjon mellom kolleger med forskjellige bilder av ansvarsfordelingen.

I Wecomplish-plattformen kan teamet samle alle ansvar i et levende ansvarskartotek. Dette gjør det enkelt for alle å forstå hvem som forventes å ivareta hvilke ansvar, hvor komfortabel den enkelte er med sine ansvar, og lenke til relevante sjekklister som kan brukes for å utøve ansvarene som forventet.

Skjermbilde 2022-12-07 kl. 11.02.22.png

Et levende ansvarskartotek hjelper teamet å identifisere hvilke ansvar som bør ivaretas bedre, forsikre at ansvar forstås og praktiseres godt, og fordele ansvar til andre når folk er syke, på ferie eller forlater teamet.

Plattformen er gratis for brukere med leserettigheter, og koster kr 380/mnd + MVA pr bruker med skriverettigheter.

Opprett en 30 dagers gratis og uforpliktende demo med alle rettigheter her.