Solution

Få klarhet i hvem som kan hva

Hvem kan hva i teamet ditt? Og mestrer folk ting godt nok til at de føler seg trygge på å kunne gjøre en god jobb?

I mange team er det utydelig hvem som kan hva. Når mestring er dårlig forstått er det fort gjort å sette folk til jobber de ikke er komfortable med, og vanskelig å vite hvor vi bør investere tid i kurs og opplæring.

I Wecomplish-plattformen kan teamet samle alle ferdigheter i et levende kompetansekartotek. Dette gjør det enkelt for alle å forstå hvem som forventes å kunne hva, hvor godt de kan det, og lenke til relevante ressurser man kan bruke for å bli bedre.

Skjermbilde 2022-12-08 kl. 06.41.01.png

Et levende kompetansekartotek hjelper teamet å identifisere hvilke ferdigheter som bør mestres bedre, forsikrer at ferdigheter forstås og mestres godt nok, og gjør det tydeligere hva vi kan lære av hverandre.

Plattformen er gratis for brukere med leserettigheter, og koster kr 380/mnd + MVA pr bruker med skriverettigheter.

Opprett en 30 dagers gratis og uforpliktende demo med alle rettigheter her.