Solution

Insight management

Samkjøre, gjenbruke og forbedre innsikt for å produsere en best mulig avkastning på den intellektuelle kapitalen organisasjonen disponerer.

Se ting tydeligere og tenke klarere ("Thinking 2.0").

Benefits produced by this solution:

Expand all

How this solution relieves pain

Forbedring og tilpasning

Forutsigbarhet og kontroll

Samkjøring og friksjonsprevensjon

Åpenhet og deling

How this solution creates gain

Forbedret evne til å se verden tydeligere og tenke klarere

Noen løse tanker. Bør foredles på senere tidspunkt:

Ved å bli eksponert for konseptet informasjonstyper, som jeg vil definere som informasjon med spesiell nytteverdi (innsikt), vil du i større grad klare å identifisere informasjon som tilhører informasjonstypen i sanntid. Dette gjør deg i stand til å fange informasjon med spesiell nytteverdi. 

Videre lærer Wecomplish deg å arkivere innsikten, slik at den kan bli nyttiggjort senere (og tilgjengeliggjort og nyttiggjort for/av andre.)

Det er uvant å tenke å sortere informasjon i informasjonstyper. Men etterhvert som man trener på tankegangen vil man finne

  1. at man blir flinkere til å identifisere og sortere informasjon i informasjonstyper (som f.eks. hypoteser, ferdigheter og policyer.)
  2. Man begynner å identifisere nye informasjonstyper som er relevant i andre sammenhenger enn jobb. 

Dette gjør det lettere å sortere ut gullet fra inforamsjonen man daglig blir bombadert med. På den måten ser man de viktige tingene tydeligere. 

Å sortere informasjon ved å knytte de til ulike informasjonstyper gjør det også enklere å tenke, fordi du etterhvert vet hva du skal gjøre med hver informasjonstype for å nyttiggjøre deg den. 

Forbedring og tilpasning

Forutsigbarhet og kontroll

Kjennskap og forståelse

Produktivitet og verdiskapning

Tydelige forventninger

Høy rolleklarhet

Forskning viser at høy rolleklarhet er avgjørende for mestringstro, oppgavemotivasjon, innsats, bruk av kompetanse og ytelse.

Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå blant medarbeiderne.

Medarbeidere som ikke har en klar oppfatning av sin rolle, vil ikke vite hvordan de skal bruke sin tid og energi best på jobben. Mange medarbeidere reagerer på dette med å bli demotiverte og mindre effektive. Andre reagerer med å definere sin egen rolle, og det siste er ikke alltid til det beste for hverken kolleger, brukere eller organisasjonen som helhet.

Kilde

Åpenhet og deling