Survey

Hvor ensom er jeg?

Kartlegge i hvilken grad (og hvordan) et menneske føler seg ensomt. Identifisere hva slags mennesker man savner bedre tilgang på.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Individfungering , Relasjonsutvikling